Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

“Innovatie brengt vooruitgang, maar verantwoordelijkheid bepaalt de toekomst.”

We erkennen de transformatieve kracht van additieve productie. Maar met grote macht, komt ook een grote verantwoordelijkheid. Bij Meituo zijn we ertoe verbonden om ervoor te zorgen dat onze vooruitgang in 3D-printing niet alleen industrieën revolutioneren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan onze globale gemeenschap en ons milieu.

Voor Meituo zijn duurzaamheid en verantwoordelijkheid geen holle slogans; ze zijn fundamentele pijlers die elk besluit dat we nemen sturen, van productontwikkeling tot maatschappelijke betrokkenheid.

 • ONZE TOEWJDNING

Verantwoordelijkheid is een kernwaarde voor Meituo

De strategie van Meituo ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid draait om het creëren van een duurzame toekomst voor additieve productie. We zijn erop gericht om toegang tot 3D-printtechnologie te democratiseren, zodat sectoren wereldwijd kunnen profiteren van haar potentieel en waarbij we de nadruk leggen op ecologisch verantwoorde praktijken.

Verankerd in onze 'Innovatie voor morgen'-bedrijfsstrategie houdt Meituo's maatschappelijke verbintenis voortdurend onderzoek en ontwikkeling in duurzame 3D-printmethodes in. We geven ook prioriteit aan het minimaliseren van de milieubelasting van onze producten en wereldwijde activiteiten. Ons team, divers in denken en expertise, speelt een essentiële rol bij het aanpakken van deze mondiale uitdagingen.

Onze Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Duurzaamheid in innovatie
 • Onze medewerkers kracht bijzetten
 • Voorvechter voor milieubescherming
 • Positief bijdragen aan de samenleving
 • Ethisch beheer van toeleveringsketens
 • BEDRIJFSVERANTWOORDELIJKHEID

Onze aanpak van maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beïnvloed door onze belanghebbenden en richt zich op gebieden die essentieel zijn voor ons bedrijf én de maatschappij. Belangrijke gebieden zijn:

 • Verantwoordelijke inkoop van materiaal: Zorgen dat onze metaalpoeders en materialen duurzaam worden verkregen.
 • Milieuvriendelijke productontwikkeling: Prioriteit geven aan producten met een minimale milieu-impact.
 • Divers en inclusieve beroepsbevolking: Diversiteit vieren en een inclusieve werkomgeving bevorderen.
 • Steun aan lokale gemeenschappen: Initiatieven in de gemeenschap en onderwijsprogramma's omarmen.
 • Ethische zakenpraktijken: Onze hoogste normen voor integriteit handhaven bij al onze werkzaamheden.
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
 • MEDEWERKERZORG

We waarderen ons team

Het succes van Meituo is gebouwd op de collectieve expertise en toewijding van ons team. We waarderen de diverse perspectieven en ervaringen van onze werknemers en zetten ons in om een cultuur te bevorderen waar iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en bevoegd voelt.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
 • DUURZAME OPERATIONS

Milieubelasting verminderen

Bij Meituo begrijpen we dat elke beslissing die we nemen, een ripple-effect heeft op het milieu. We zetten ons in voor praktijken die afval verminderen, zoals het recyclen van overtollige metaalpoeders en het gebruik van duurzame verpakkingen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten een minimale CO2-voetafdruk achterlaten, waardoor de wereld een betere plek wordt voor toekomstige generaties.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
 • ETHISCHE TOELEVERINGSKEETEN

Bevorderen van eerlijke praktijken

We werken alleen met leveranciers die zich houden aan eerlijke arbeidspraktijken en die voorrang geven aan het welzijn van hun medewerkers. Door transparantie en eerlijkheid in onze toeleveringsketen te garanderen, streven we ernaar een positieve impact te hebben, niet alleen in onze branche, maar ook in de wereldgemeenschap.