ความรับผิดชอบต่อสังคม

“นวัตกรรมผลักดันความก้าวหน้า แต่ความรับผิดชอบหล่อหลอมอนาคต”

เราตระหนักดีถึงพลังในการเปลี่ยนแปลงของการผลิตเชิงเติมวัตถุ แต่ด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ที่ Meituo เราทุ่มเทเพื่อให้มั่นใจว่าความก้าวหน้าของเราในการพิมพ์ 3 มิติจะไม่เพียงแค่ปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนแง่บวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกของเราอีกด้วย

สำหรับ Meituo ความยั่งยืนและความรับผิดชอบไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่เป็นรากฐานที่สำคัญที่ช่วยนำทางการตัดสินใจทั้งหมดของเรา ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน

 • พันธกรณีของเรา

สำหรับ Meituo ความรับผิดชอบคือหัวใจหลัก

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ Meituo มุ่งเน้นที่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับการผลิตแบบเติมแต่ง เราตั้งเป้าหมายที่จะกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติให้เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมทั่วโลกสามารถได้รับประโยชน์จากศักยภาพนี้ พร้อมเน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ "นวัตกรรมเพื่ออนาคต" ของเรา การที่ Meituo มุ่งมั่นต่อสังคม ต้องอาศัยการวิจัยและการพัฒนาวิธีการพิมพ์ 3 มิติที่ยั่งยืน เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเราและการปฏิบัติงานทั่วโลก ทีมงานของเรามีความคิดและความชำนาญที่หลากหลาย และมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั่วโลกเหล่านี้

ขอบเขตความรับผิดชอบของเรา

 • ความยั่งยืนในนวัตกรรม
 • เสริมพลังให้พนักงานของเรา
 • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • การเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการมีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคม
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางของเราต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้รับอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และเน้นด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสังคม ด้านสำคัญรวมถึง

 • การจัดหาที่รับผิดชอบ: มั่นใจได้ว่าผงโลหะและวัสดุของเราได้มาตามหลักความยั่งยืน
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: จัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 • กลุ่มพนักงานงานที่มีความหลากหลายและยอมรับผู้อื่น: เฉลิมฉลองความหลากหลายและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีการผสมผสาน
 • สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น: เข้าร่วมริเริ่มของชุมชนและโครงการด้านการศึกษา
 • แนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจริยธรรม: ยึดมั่นในมาตรฐานความซื่อสัตย์สูงสุดในทุกการดำเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การดูแลพนักงาน

การให้ความสำคัญแก่ทีมของเรา

ความสำเร็จของบริษัท Meituo สร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของทีมงาน เราให้ความสำคัญกับมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายของพนักงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า เป็นที่เคารพนับถือ และได้รับการสนับสนุน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ Meituo เราเข้าใจว่าทุกการตัดสินใจที่เราทำนั้นล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นดำเนินการต่าง ๆ ที่ช่วยลดของเสีย เช่น การรีไซเคิลผงโลหะส่วนเกินและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของเราสร้างมลพิษคาร์บอนขั้นต่ำเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นหลัง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ห่วงโซ่อุปทานทางจริยธรรม

ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรม

เราทำงานร่วมเฉพาะกับซัพพลายเออร์ที่ยึดมั่นในหลักการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานของตน เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานของเรา เราจึงมุ่งมั่นสร้างผลกระทบในเชิงบวก ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชุมชนโลกด้วย