Proszek stopowy GH3536

,

GH3536 alloy powder was designed specifically for additive manufacturing, using composition optimization and powder atomization techniques to achieve superior properties compared to conventional nickel superalloys. The key features of GH3536 alloy powder include: High strength at temperatures up to 760¡«C (1400¡«F) Oxidation and corrosion resistance in harsh environments Excellent thermal fatigue life and crack growth…

Małe MOQ

Elastyczne zaopatrzenie dla setek produktów

Wsparcie w zakresie dostosowywania

Dostosowany proszek według branży

Szybka wysyłka

DHL Express, bezpiecznie i szybko bezpośrednio do Twoich rąk

Proszek stopu GH3536 został zaprojektowany specjalnie dla produkcji addytywnej z wykorzystaniem optymalizacji składu oraz technik atomizacji proszku, aby uzyskać właściwości lepsze niż w przypadku konwencjonalnych nadstopów na bazie niklu. Główne cechy proszku ze stopu GH3536 to:

 • Wysoka wytrzymałość w temperaturze do 760¡«C (1400¡«F)
 • Odporność na utlenianie i korozję w trudnych warunkach
 • Doskonała trwałość cieplnego zmęczenia i odporność na rozwój pęknięć
 • Duża zdolność drukowania i mała porowatość drukowanych części
 • Możliwość utwardzenia na zimno w celu zoptymalizowania wytrzymałości i plastyczności

Połączenie właściwości sprawia, że GH3536 jest odpowiedni na potrzeby lotnictwa, produkcji energii, sektora ropy naftowej i gazu oraz elementów obróbki chemicznej wystawionych na działanie ekstremalnych temperatur i naprężeń. Zastosowanie tego zaawansowanego proszku jest przydatne zarówno przy produkcji nowych części, jak i naprawie zużytych elementów.

 

GH3536 alloy powder

 

Skład proszku stopu GH3536

GH3536 ma złożoną kompozycję zaprojektowaną tak, aby zapewnić optymalną równowagę właściwości. Nominalną kompozycję przedstawiono poniżej:

Element Waga %
Nikiel (Ni) Równowaga
Chrom (Cr) 13.5 – 16.0
Kobalt (Co) 12.0 – 15.0
Wolfram (W) 5.0 – 7.0
Tantal (Ta) 3.0 – 5.0
Aluminium (Al) 2.8 – 3.8
Tytan (Ti) 0.5 – 1.5
Niob (Nb) 0.5 – 1.5
Hafn (Hf) 0.2 – 0.8
Węgiel (C) 0.05 – 0.15
Bor (B) 0.01 – 0.03
Cyrkon (Zr) 0.01 – 0.05

Nikiel tworzy matrycę, podczas gdy elementy takie jak chrom, kobalt i aluminium zwiększają odporność na utlenianie. Żaroodporne pierwiastki tantal, wolfram, niob i hafn przyczyniają się do wytrzymałości w podwyższonych temperaturach. Tytan i niob wzmacniają stop poprzez tworzenie węglików. Śladowe ilości węgla, boru i cyrkonu zwiększają utwardzanie wydzielin.

Skład proszku został opracowany tak, aby ograniczyć rozdzielanie i zachować jednorodność składu podczas drukowania, zapewniając spójne właściwości ostatecznej części. Sferyczna morfologia proszku poprawia również płynność i gęstość, co zapewnia dobrą drukowalność.

Właściwości proszku stopowego GH3536

GH3536 dzięki swojemu dostosowanemu składowi i zoptymalizowanemu procesowi produkcji wykazuje doskonałe połączenie wytrzymałości, plastyczności i odporności na warunki otoczenia. Kluczowe właściwości podsumowano poniżej:

Właściwości mechaniczne

Nieruchomość Drukowane Wiek
Odporność na rozciąganie 1050 – 1250 MPa (152 – 181 ksi) 1275 – 1400 MPa (185 – 203 ksi)
Napięcie granicy plastyczności (odpowiednio 0,2%) 900-1100 MPa (131-160 ksi) 1150–1300 MPa (167–189 ksi)
Wydłużenie 25 – 35% 16 – 22%
Twardość 32-38 HRK 36 – 43 HRC

Właściwości fizyczne

Nieruchomość Typowa wartość
Gęstość 8,3 g/cm3
Temperatura topnienia 1310¡«C (2390¡«F)

Właściwości termiczne

Nieruchomość Temperatura
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 12,8 x 10-6/ oC przy 20-100 oC
Przewodność cieplna 11,4 W/m-K w 20¡«C
Ciepło właściwe 0,43 J/g-¡«C przy 20¡«C

Odporność na utlenianie

 • Odporny na utlenianie w powietrzu do ~980¡«C. Tworzy się ochronna warstwa tlenkowa Cr2O3.
 • lepsza odporność na utlenianie niż Inconel 718 a wiele innych stopów Ni

Odporność przeciwkorozyjna

 • Doskonała odporność na gorącą korozję i siarkowodory.
 • Odporny na wiele kwasów organicznych, chlorków, środków żrących.

Inne właściwości

 • Zachowuje wytrzymałość i ciągliwość po długotrwałych obciążeniach do 760¡«C.
 • Doskonała trwałość zmęczeniowa termicznego. Odporne na pękanie.
 • Niski współczynnik tarcia i odporność na zatarcie.

Wytrzymałość GH3536 w stanie starzenia przekracza wytrzymałość konwencjonalnych stopów niklowych, takich jak Inconel 718, przy zachowaniu dużej ciągliwości. Stop ten jest mocniejszy od wielu stali nierdzewnych w wysokich temperaturach. Odporność na utlenianie zbliża się do odporności stopów niklowo-chromowych, takich jak Inconel 601. Ogólnie GH3536 zapewnia wyjątkową równowagę właściwości dla krytycznych zastosowań.

Zastosowania proszku stopu GH3536

Połączenie siły, odporności na czynniki środowiskowe, możliwości druku i łatwości postprzetwarzania sprawia, że GH3536 nadaje się do:

Komponenty lotnicze

 • Łopatki turbin, kierownice, komory spalania
 • Części konstrukcyjne, podwozie
 • Dysze do silników rakietowych, silniki odrzutowe
 • Gorące konstrukcje pojazdów hipersonicznych

Generacja energii

 • Części do gorących sekcji turbin gazowych
 • Wymienniki ciepła, rekuperatory
 • Osłony termiczne, termometry zanurzeniowe

Ropa i Gaz

 • Narzędzia do otworów wiertniczych, części głowic odwiertów
 • Zawory, pompy do pracy w środowiskach korozyjnych

Motoryzacja

 • Koła turbosprężarki i obudowy
 • Elementy wydechowe

Przetwórstwo chemiczne

 • Zawory, pompy, naczynia reakcyjne
 • Rury wymiennika ciepła

Narzędzia

 • Formy wtryskowe z chłodzeniem konformalnym
 • Formy wtryskowe, wykrojniki do tłoczenia na gorąco

Inni

 • Elementy grzewcze
 • Pojemniki na odpady radioaktywne
 • Specjalistyczne zapięcia i sprężyny

GH3536 może zastąpić istniejące części wykonane z materiałów o mniejszej wydajności, aby poprawić ich trwałość i wydajność. Proszek doskonale nadaje się również do produkcji nowych elementów, których produkcja nie byłaby możliwa przy zastosowaniu konwencjonalnych metod produkcji. Możliwa jest zarówno produkcja nowych części, jak i naprawa/renowacja zużytych komponentów.

Drukowanie proszku GH3536 odlewanego

Proszek GH3536 można z powodzeniem drukować przy użyciu procesu laserowego topienia proszków na łożu (L-PBF) i elektronowego topienia proszków na łożu (E-PBF). Kulasta morfologia proszku zapewnia dobry przepływ i pakowanie. Kluczowe uwagi obejmują:

Proces drukowania

 • Można zastosować laserową i elektronową technologię proszkową.
 • Parametry procesu wymagają rozwoju dla nowych maszyn.
 • Atmosfera komory gazów inertnych (argon lub azot).

Specyfikacja proszku

 • Zakres wielkości cząstek 10-45 Ã×m, D50 typowo około 25 Ã×m.
 • Gęstość pozorna 2,5-3,5 kg/cm3.
 • Przepływ 25-35 s (przepływomierz Halla).

Zalecenia dotyczące drukowania

 • Nagrzewanie wstępne płyty bazowej do ok. 150°C zmniejsza naprężenia termiczne.
 • Typowe prędkości skanowania wynoszą od 400 do 1000 mm/s.
 • Odstęp pomiędzy otworami 0,08–0,12 mm w celu uzyskania optymalnej gęstości.
 • 100% świeży proszek do ponownego użycia.

Postprodukcja

 • Łagodzenie stresu: 1080°C/2h, chłodzenie powietrzem
 • Utwardzanie: 760¡«C/8-16 godzi, chłodzenie powietrzem.
 • Gorące prasowanie izostatyczne może dodatkowo zredukować porowatość.

Przy optymalizacji parametrów można osiągnąć gęstość powyżej 99,8%. Mikrostruktura składa się z drobnych, jednorodnych ziaren odpowiednich do zastosowań krytycznych.

Specyfikacje proszku GH3536

Proszek stopowy GH3536 jest dostępny komercyjnie w standardowym rozkładzie wielkości i klasach podsumowanych poniżej. Można również wyprodukować wariacje niestandardowe.

Podział wielkości proszku
D10 10 Öm
D50 25 µm
D90 45 ×m
Klasy proszków Przepływ nominalny Gęstość Nasypowa
Klasa I 25 sek. 2,5 g/cm3
Klasa II 28 s 2,8 g/cm³
Klasa III 32 sekund 3,2 g/cm3

Pozostałe specyfikacje:

 • Morfina sferyczna z frakcją satelitów mniejszą niż 1%.
 • Poziom tlenu poniżej 100 ppm.
 • Bez dodatku spoiw i środków smarujących.

Każda partia proszku jest dostarczana z Certyfikatem Analizy, który określa skład, właściwości cząstek, przepływ i inne parametry.

Obsługa i przechowywanie GH3536

Aby utrzymać jakość proszku podczas obsługi i przechowywania:

 • Przechowywać zamknięte pojemniki z proszkiem w chłodnym, suchym miejscu. Zaleca się stosowanie środka pochłaniającego wilgoć.
 • Unikaj narażania proszku na wilgoć, która może powodować zbrylanie i problemy z przepływem.
 • Ograniczaj odchylenia temperatury podczas transportu i magazynowania.
 • Otwórz pojemniki tylko w hermetycznym zbiorniku o kontrolowanej atmosferze lub komorze argonowej.
 • Przetwarzaj otwarte pojemniki niezwłocznie, aby ograniczyć utlenianie. Nie używaj ponownie narażonego proszku.
 • Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i unikać wdychania lub kontaktu ze skórą i oczami.

Przy prawidłowym przechowywaniu okres przydatności GH3536 w proszku do użycia przekracza 1 rok od daty produkcji. Zalecane jest stosowanie kolejności „FIFO” („pierwsze weszło, pierwsze wyszło”).

Dane bezpieczeństwa dla GH3536

Ponieważ proszek stopowy zawiera nikiel i inne pierwiastki, podczas obsługi należy zachować standardowe środki ostrożności:

 • Stosować środki ochrony osobistej: odpowiednią maskę przeciwpyłową, rękawice, okulary ochronne, odzież ochronną.
 • Unikać kontaktu ze skórą lub wdychania pyłów podczas pracy.
 • Zalecane są komory izolatorowe z obojętnym gazem. Sprzęt do obróbki proszku musi być uziemiony z zastosowaniem prawidłowej metody.
 • Użyj odkurzacza podczas sprzątania. Unikaj generowania pyłu unoszącego się w powietrzu.
 • Odpowiednio usuń nadmiar proszku i zabrudzenia.
 • Więcej informacji o bezpieczeństwie znajdziesz w dokumentacji SDS.

Proszek niklowy jest klasyfikowany jako potencjalnie rakotwórczy. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z proszkami metali.

Inspekcja proszkowej powłoki GH3536

Aby zapewnić, że proszek GH3536 spełni wymagania aplikacji, można użyć następujących procedur kontroli:

Rozpiętość wielkości cząsteczek

 • Analiza dyfrakcji laserowej (ISO 13320)
 • Analiza sitowa (ASTM B214)

Morfologia i Mikrostruktura

 • Mikroskopia skaningowa
 • Mikroskopia optyczna preparatów oprawnych i szlifowanych

Skład prochowy

 • Spektrometria masowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ASTM E1097)
 • Spawanie gazami obojętnymi O i N (ASTM E1019)

Gęstość właściwa

 • Gęstość pozorna (przepływomierz Halla)
 • Gęstość usypywania (ASTM B527)

Płynność proszków

 • Przepływomierz Halla (ASTM B213)
 • Analizator pyłu Revolution

Akceptacja partii

 • Pobieranie próbek zgodnie z normą ASTM B215
 • Sprawdź, czy proszek spełnia określone parametry wymiarowe, składowe i morfologiczne

Należy przeprowadzać testy dla każdej partii proszku w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi normami ASTM. Gwarantuje to spójne, wysokiej jakości tworzywo proszkowe do drukowania.

Często zadawane pytania (FAQ)

P: Co sprawia, że GH3536 jest lepszą superstop stali nierdzewnej niż inne stopy Ni do produkcji addytywnej?

A: GH3536 ma większą wytrzymałość niż stopy robocze, takie jak Inconel 718, przy zachowaniu ciągliwości. Skład proszku i proces atomizacji minimalizują segregację i porowatość.

P: czy GH3536 wymaga gorącego prasowania izostatycznego (HIP) po drukowaniu?

A: Innowacyjna HIP może dodatkowo zmniejszyć wewnętrzną porowatość, ale nie jest wymagana w celu uzyskania wysokich gęstości (>99,5%) z zoptymalizowanymi parametrami AM. HIP może umożliwiać wyższe temperatury pracy.

Q: Jakiej obróbki końcowej wymaga wydruk z GH3536?

A: Po obróbce wydruku można zastosować prosty zabieg cieplny łagodzący naprężenia. W celu uzyskania optymalnej wytrzymałości zaleca się starzenie w wyniku obróbki cieplnej.

P: Jaki jest czas oczekiwania na zakup proszku GH3536?

A: Małe partie mogą zostać dostarczone w ciągu 2-4 tygodni. Zezwalaj na 3-5 miesięcy dostaw w przypadku dużych ilości produkcyjnych w zależności od dostępności.

Q: Czy GH3536 zawiera aluminium lub tytan, które mogą powodować problemy podczas drukowania?

A: Stężenia Al i Ti są wyważone, aby uniknąć utlenienia proszku lub nadmiernej reakcji ze stopem podczas drukowania.

Q: Jaką rozkład wielkości cząstek jest zalecany do drukowania GH3536?

A: Rozkład z D10 10 ×m, D50 25 ×m i D90 45 ×m zapewnia dobry balans płynności i drukowania.

P: Czy GH3536 można wykorzystać do drukowania części z wystającymi elementami i skomplikowaną geometrią?

A: Tak, drukarka GH3536 wykazała się doskonałą możliwością drukowania części z nawisami przekraczającymi kąt 45°.

Wniosek

Sproszkowany superstop GH3536 z niklu cechuje wyjątkowe połączenie wysokiej wytrzymałości, odporności na działanie wysokiej temperatury, oksydacji, druku i doskonałej reakcji na obróbkę końcową. Przeznaczony jest do wymagających zastosowań w produkcji addytywnej w branżach takich jak lotnictwo, energetyka, przemysł wydobycia ropy naftowej i gazu, motoryzacja oraz przemysł chemiczny. Ich dostosowana kompozycja, zoptymalizowane cechy proszku i możliwość obróbki termicznej pozwalają na uzyskanie pożądanych właściwości dla nowych projektów, co nie jest możliwe w przypadku konwencjonalnej produkcji. Przy użyciu odpowiednich procedur obsługiwania i drukowania GH3536 umożliwia produkcję złożonych, wysoko wydajny metalowych części, które łączą niewielką wagę i trwałość na niespotykanym dotąd poziomie.

Skontaktuj się z nami teraz

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI