ผง G5188

,

GH5188 is a W-strengthened diamond-based high-temperature alloy. GH5188 has good mechanical properties and excellent high temperature oxidation resistance. It is suitable for aviation parts that require tensile strength below 980¡«C and oxidation resistance below 1100¡«C. Physical Properties Size range Size distribution Hall flow rate Bulk density Tap density D10(Ã×m) D50(Ã×m) D90(Ã×m) 15-53Ã×m 17-22 32-38 52-58…

ขั้นต่ำขนาดเล็ก

Flexible sourcing for hundreds of products

Customization support

Customized powder according to industry

Rapid shipment

By DHL Express, safe and fast direct to your hands

GH5188 คือโลหะผสมทนความร้อนสูงที่ใช้เพชรเสริมแรงแบบ W GH5188 มีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยมและมีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับชิ้นส่วนการบินที่ต้องการความแข็งแรงในการดึงต่ำกว่า 980¡«C และความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชันต่ำกว่า 1100¡«C

คุณสมบัติทางฟิสิกส์

ช่วงขนาด
การกระจายขนาด
อัตราการไหลในห้องโถง
ความหนาแน่นจำนวนมาก
ความหนาแน่นที่แตะ ะ
D10 (ไดสิบ) D50(Ã×m) D90 (แต่ละคน)
15-53 ซม. 17-22 32-38 52-58 P18/50g ¡Ô4.80g/cm3 Ô 5.40 กรัม/ซม.3

คำแนะนำในการอบชุบด้วยความร้อน

การบำบัดด้วยสารละลายของแข็ง:1180©I20¡«C/1h/AC

การทำงานของเครื่องจักร

ทดสอบอุณหภูมิ ความแข็งแรงในการยึดเกาะ (¿¼b/Mpa) ค่าความแข็งแรงขึ้นรูป (¿¼p0.2/Mpa)
ยืดออก (5/%)
25 ปี 900 400 Ô45
650ปอนด์ 650 280 Ô50
900ฟิบาร์์์ 300 240 Ô50
950.00 200 170 Ô50
1,000 แสน 160 130 Ô50

ช่วงองค์ประกอบทางเคมี (wt,-%)

องค์ประกอบ Certainly! However, it seems like the text you provided is simply "C." Is there more context or content you'd like translated? Cr The text "Ni" does not provide sufficient context for translation. Could you please provide more information or context so that I can accurately translate it into Thai? ดี W Fe
wt¨Ô 0.05-0.15 20.00-24.00 20.00-24.00 สีเหลือง 13.00-16.00 ¨P3.00
องค์ประกอบ I'm sorry, but you didn't provide any text to translate into Thai. Could you please provide the text you'd like translated? ลา ผญ ใช่ The text "P" doesn't provide any context or meaning, so it's not possible to translate it into Thai or improve it without additional information. Could you please provide more context or clarify what you'd like to convey? The text provided is just a single letter "S", which doesn't convey any meaningful content to translate. Could you please provide more context or a complete sentence or phrase to translate into Thai?
wt¨Ô ¨P0.015 0.03-0.12 P1.25 0.20-0.50 ¨P0.02 ¨P0.015
องค์ประกอบ ทองแดง โอ The text "N" doesn't provide any context for translation. Could you please provide the text you'd like translated into Thai?
wt¨Ô ¨P0.07 ¨P0.025 ¨P0.015 ¿ ¿

Contact us now

ติดต่อเรา